Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

11/09/2020 - 07:30

Kinh nghiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

TTH - 16/16 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội. Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút từ các khâu của đại hội là cơ sở quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020–2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao

Cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao

Đảng bộ các huyện Phú Vang, Nam Đông, Phong Điền, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh…là những đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tổ chức tốt đại hội. Thể hiện rõ nhất là các đại biểu tham dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, văn kiện cấp trên và thực hiện đầy đủ nguyên tắc, thủ tục quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Hầu hết các đại hội chỉ bầu một lần là đủ số lượng cấp ủy.

“Đảng bộ huyện Phong Điền được Tỉnh ủy chọn thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nhân sự, đại hội đã bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, gồm 39 đồng chí và bầu 19 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Võ Văn Vui, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025”, ông Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền thông tin.

Từ thực tế đại hội ở các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cho thấy, công tác bầu cử trong đại hội được tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử. Nắm chắc, đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ trong Đảng, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi đại biểu dự đại hội, hầu hết cấp ủy được bầu đều đảm bảo.

“Có 484 đồng chí tham gia cấp ủy viên khóa mới. Trong đó, 136 đồng chí tham gia cấp ủy viên lần đầu; có 73 nữ; 26 đồng chí là người dân tộc thiểu số. Có 146 đồng chí tham gia ủy viên ban thường vụ cấp ủy khóa mới. Nhìn chung, cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, bình quân hơn 95%”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn cho biết.

Những bài học kinh nghiệm

Tuy vậy, tại đại hội một số Đảng bộ cấp trên cơ sở, báo cáo chính trị còn dài; việc xác định một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chưa sát đúng với tiềm năng, điều kiện của địa phương. Nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa nhiều, nhất là các nhiệm vụ tại dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Cá biệt, có đảng bộ cán bộ chủ chốt trúng cử cấp ủy tỷ lệ phiếu thấp, cấp ủy tái cử không trúng với dự kiến; đại biểu không nắm chắc quy định bầu cử nên còn tình trạng phiếu bầu không hợp lệ.

“Đây không chỉ là những hạn chế mà còn là bài học để các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đúc rút nhằm tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo điều hành không chỉ trong bầu cử mà trong định hướng phát triển nhiệm kỳ mới 2020 – 2025”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn trao đổi.

Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc rút từ Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Tuy nhiên, bài học xuyên suốt được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy đó là, cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc chuẩn bị nhân sự, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Không những thế, cấp ủy, người đứng đầu phải chú trọng lãnh đạo công tác nắm tình hình, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh đảm bảo sự ổn định, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Chú trọng phát huy vai trò các lực lượng của hệ thống chính trị để nắm tình hình, tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân hoạt động hướng về đại hội đảng bộ.

“Chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với tổ chức Đảng có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Từ thực tế cho thấy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy; phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, kỹ lưỡng và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Đây là những kinh nghiệm quý, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP