Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

28/06/2022 - 14:00

Kinh tế hợp tác xã Quảng Điền: Từng bước khẳng định vị thế

TTH - 30 hợp tác xã (HTX), trong đó có 3 HTX thành lập mới đang khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn huyện Quảng Điền.

Trồng rau má hữu cơ ở HTX Quảng Thọ 2

Bà Hồ Thị Giang, Giám đốc HTX sản xuất, chế biến mắm và nước mắm Tân Thành tự tin, HTX nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong các đợt dịch COVID-19 để duy trì, ổn định SXKD. Sản phẩm của HTX bước đầu vươn xa hơn ra các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt một số lượng mắm, nước mắm xuất khẩu sang Mỹ, Úc, Canada…  Từ nửa cuối năm 2021 đến nay, HTX bắt đầu có doanh thu, lợi nhuận đạt 50 triệu đồng.

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền - Phan Văn Lự thông tin, phần lớn các HTX phi nông nghiệp, HTX nông nghiệp đều hoạt động có hiệu quả. Trong số 8 HTX phi nông nghiệp có 3 HTX vừa thành lập mới, gồm HTX Thiên Phát - nuôi trồng thủy sản Quảng Phước, HTX sản xuất - chế biến nông sản Quảng Phú và HTX dịch vụ du lịch cộng đồng Tam Giang. Dù trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh, vừa thành lập mới nhưng các HTX đều duy trì, ổn định SXKD.

Trên địa bàn huyện có 22 HTX nông nghiệp, doanh thu bình quân mỗi HTX năm 2021 đạt 2,2 tỷ đồng, lợi nhuận 79 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động trong các HTX nông nghiệp đạt 2,5 triệu đồng. Các HTXNN duy trì tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ thành viên, trong đó thực hiện tốt việc cung ứng các dịch vụ nông nghiệp. Các HTX còn tham gia quy hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Nhiều HTX liên kết với các DN tổ chức sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm an toàn, hữu cơ cho nông dân, thành viên.

Cùng với HTX Quảng Thọ 2 và HTX Mây tre đan Bao La xây dựng sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận tiêu chuẩn 4 sao, trên địa bàn huyện còn có sản phẩm của HTXNN Kim Thành và Tổ hợp tác Bún bánh Ô Sa được công nhận sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao. Huyện đang tiếp tục hỗ trợ HTX Mây tre đan Bao La và HTX sản suất, chế biến mắm, nước mắm Tân Thành xây dựng sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. Riêng tại HTX Quảng Thọ 2 được hỗ trợ xây dựng nhà trưng bày sản phẩm chủ lực huyện Quảng Điền với kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Nguyễn Ngọc Tiến thông tin, huyện đang tập trung phổ biến các mô hình HTXNN kiểu mới, chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân. Các cấp, ngành tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ quản lý, chủ chốt về kỹ năng điều hành, quản lý, phương thức kinh doanh trong cơ chế thị trường. Đồng thời, đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật cho thành viên HTX để áp dụng quy trình sản xuất bằng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Quảng Điền đang nhân rộng mô hình HTX liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị, kết hợp liên kết giữa nông dân, HTX và DN, thúc đẩy xây dựng cánh đồng lớn sẽ được huyện khuyến khích, hỗ trợ. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách thu hút DN, nhà đầu tư, nhà khoa học, tư vấn dịch vụ, ngân hàng... cùng với HTX và nông dân tham gia xây dựng mô hình chuỗi giá trị.

Các HTX còn được hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, tìm kiếm thị trường, quảng bá thương hiệu và xây dựng các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của địa phương. Các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các DN, trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện và đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng giữa HTX và các thành viên.

Bài, ảnh: Triều Tưởng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP