Lưu ý doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm công nghiệp sang Anh

Doanh nghiệp liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Anh hoặc đơn vị liên quan của Bộ Công Thương để được cung cấp thông tin chính xác, kịp thời.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP