Khách gửi tiết kiệm tăng mạnh ngày đầu năm

Nhiều người có thói quen đến ngân hàng gửi tiết kiệm trong ngày ngân hàng mở cửa giao dịch đầu năm để cầu mong một năm may mắn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP