Cứu cánh cho hộ nghèo thiếu vốn

Qua gần 15 năm triển khai, nguồn vốn từ chương trình cho vay SXKD vùng khó khăn theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg đã mở ra cơ hội cho người dân...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP