Rừng A Lưới tiếp tục bị phá

Các cây bị đốn hạ đều thuộc loại rừng tự nhiên, đường kính từ 20-30cm đã được các đối tượng đưa ra khỏi rừng. Có một số khúc cây vẫn còn bỏ lại, có thể do gặp lực lượng tuần tra nên chưa kịp đưa ra khỏi rừng…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP