Văn hóa làng là linh hồn, cốt cách trong xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ hoan nghênh tinh thần vượt khó vươn lên của các dòng tộc làng Kế Môn và xã Điền Môn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP