Triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngoài việc tạm dừng hoạt động các tuyến xe buýt, các tuyến xe liên tỉnh, liên vùng vẫn duy trì hoạt động bình thường, tuy nhiên, phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP