Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Dệt may Việt Nam đối diện nhiều thách thức trong năm 2022

Tăng trưởng âm 9,8% năm 2020 khiến ngành Dệt may bước vào năm 2021 với nhiều nỗi lo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP