Kinh tế Khoa học - công nghệ

Quản lý rừng bằng công nghệ

Thông qua công nghệ, ảnh viễn thám, các đơn vị kiểm lâm, bảo vệ rừng (BVR) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ phá rừng trái phép.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP