Kinh tế Khoa học - công nghệ

Ô nhiễm từ chất thải công nghiệp

Toàn tỉnh hiện có 6 khu công nghiệp (KCN), 1 khu kinh tế và 17 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN).

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP