Kinh tế Khoa học - công nghệ

Chuyển đổi số chỉ hiệu quả khi nhận thức đúng vai trò

Du lịch là 1 trong 4 lĩnh vực được tỉnh nhà xác định tập trung chuyển đổi số để phát triển trong năm 2021.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP