Kinh tế Khoa học - công nghệ

Giải pháp căn cơ ngăn ô nhiễm rác nhựa

Phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đều đồng loạt tham gia hưởng ứng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP