Kinh tế Khoa học - công nghệ

Hiện thực hóa các mục tiêu số hóa toàn diện

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT và UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT) giai đoạn 2021-2025.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP