Kinh tế Khoa học - công nghệ

Giữ sạch dòng sông

Việc làm sạch rác, bèo trên sông không hề đơn giản và chỉ trong ngày một ngày hai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP