Kinh tế Khởi nghiệp

21 ý tưởng, dự án tham dự chung khảo cuộc thi

Tham gia vòng chung khảo có 21 thí sinh là tác giả và nhóm tác giả nữ của 21 ý tưởng, dự án tiêu biểu được lựa chọn từ 65 ý tưởng dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp từ vòng sơ khảo.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP