Kinh tế Khởi nghiệp

Tăng cơ hội “sống” cho các dự án khởi nghiệp

Sinh viên có thể lập nhiều nhóm khởi nghiệp (KN) với hàng trăm ý tưởng, dự án được nghĩ ra. Song, để các dự án KN “sống” được, ngoài thúc đẩy quá trình gọi vốn, cũng cần giải quyết nhiều vấn đề liên quan.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP