Kinh tế Khởi nghiệp

Hoạt động cố vấn khởi nghiệp trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh

Theo các chuyên gia, kế hoạch kinh doanh rất quan trọng. Một kế hoạch kinh doanh thực tế giúp nhìn rõ hơn các cơ hội và yếu kém - rủi ro một cách rõ ràng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP