Kinh tế Thông tin thị trường

Yên tâm đầu ra cho hoa tết

Để giúp người trồng hoa tết trên địa bàn yên tâm về đầu ra, TX. Hương Thủy đã có nhiều phương án hỗ trợ mang tính khả thi cao.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP