Kinh tế Thông tin thị trường

Doanh nghiệp đầu tiên tiếp cận với gói 16.000 tỷ đồng lãi suất 0%

Trong số hơn 300 doanh nghiệp được tuyên truyền chính sách này, Công ty CP Dệt may Thiên An Thịnh là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện vay vốn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP