Kinh tế Thông tin thị trường

Đẩy mạnh các giải pháp đưa giá lợn hơi về mức bình thường

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 20/3/2020 về giải pháp bình ổn giá thịt lợn...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP