Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm giao thông

Hai dự án (DA) đường Chợ Mai - Tân Mỹ và đường Phú Mỹ - Thuận An (huyện Phú Vang) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP