Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Đề xuất thêm 170 tỷ đồng để hoàn thiện

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL49B qua hai huyện Phú Vang và Phú Lộc nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, kết nối thông suốt vùng biển, đồng bằng, miền núi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP