Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Mở cao điểm xử lý xe vận tải chưa lắp camera giám sát

Đây là đợt ra quân theo tinh thần chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP