Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Truyền thông để định hướng, đánh giá đúng giá trị thực của đất

Giá đất hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh được rao bán, giao dịch ngoài thị trường đều tăng, có những nơi tăng từ 30-40% chỉ trong thời gian ngắn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP