Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề nổi bật như: con dấu của doanh nghiệp, trách nhiệm của văn phòng đăng ký kinh doanh và những quy định về công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP