Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Bán nhà ở hình thành trong tương lai 190 căn thấp tầng

190 căn nhà ở thấp tầng thuộc dự án đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP