24/02/2017 - 20:46

Ký giao ước thi đua giữa mặt trận các huyện, thị, thành phố

TTH - Sáng 24/2, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2017 giữa UBMTTQ các huyện, thị xã và TP. Huế.

Nội dung giao ước thi đua lần này tập trung vào các nội dung: Đoàn kết vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc… Trong đó, những vấn đề được trao đổi sôi nổi tại hội nghị là vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bỏ thói quen đốt vàng mã và hút thuốc nơi công cộng; cần có sự thống nhất của UBMTTQ các xã, thị trấn và thành phố trong việc phối hợp thực hiện giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm…

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP