02/12/2014 - 07:29

Ký giao ước thi đua năm 2015

TTH - Sáng 1/12, tại Khách sạn Century, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (VHTT&DL) 6 tỉnh Bắc miền Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã đến dự.

Năm 2014, Sở VHTT&DL các tỉnh Bắc miền Trung phát động nhiều phong trào thi đua với nhiều chủ đề nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và gia đình được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quảng bá hình ảnh, kêu gọi đầu tư, xúc tiến du lịch được tổ chức đã tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Năm 2015, ngành VHTT&DL 6 tỉnh Bắc Trung bộ tăng cường quản lý các hoạt động quảng cáo, lễ hội, biểu diễn nghệ thuật. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động bảo tàng, thư viện, phong trào văn hóa – văn nghệ quần chúng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn mỗi tỉnh. Tăng cường xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với việc thu hút các nhà đầu tư để phát triển du lịch... Tại hội nghị, đại diện các Sở VHTT&DL 6 tỉnh Bắc miền Trung đã ký giao ước thi đua năm 2015.

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP