07/07/2015 - 07:30

Kỳ họp HĐND huyện Nam Đông được truyền trực tuyến đến khu dân cư

TTH - Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Nam Đông lần thứ V tổ chức ngày 6/7 lần đầu tiên được truyền trực tuyến các nội dung quan trọng của kỳ họp thông qua gần 200 cụm loa phát thanh của 11 xã, thị trấn.

Đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2015, huyện đã tập trung chỉ đạo, huy động, lồng ghép các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước đầu tư các công trình thiết yếu, chỉ đạo Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; nhận thức của cán bộ và Nhân dân ngày càng được nâng lên trong việc tham gia xây dựng NTM, đã có thêm 3 xã vừa đạt chuẩn nông thôn mới là Hương Lộc, Hương Phú, Hương Sơn, nâng tỉ lệ số xã đạt chuẩn NTM lên 5/10 xã. Đáng chú ý, các xã được đầu tư gần 35 tỷ đồng xây dựng các chương trình; trong đó, vốn Nhà nước 7,8 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp 26,5 tỷ đồng... Ngoài ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục với giá trị đầu tư 7,4 tỷ đồng, cơ sở vật chất ngành giáo dục đáp ứng nhu cầu dạy và học; có 22 trường đạt chuẩn quốc gia…

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP