30/12/2016 - 22:03

Ký kết 2 hợp đồng tín dụng trong năm 2016

TTH - Chiều 30/12, Quỹ Đầu tư Phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Quỹ đã triển khai tuyên truyền, giới thiệu về đơn vị với các cơ quan có liên quan, các chủ đầu tư cùng 26 ngân hàng trên địa bàn để đẩy mạnh hoạt động cho vay hợp vốn và bảo lãnh tín dụng. Quỹ đã tiếp nhận và thẩm định một số dự án, trình cấp có thẩm quyền 4 dự án với tổng mức đầu tư 1.176.193 triệu đồng; giá trị đề nghị cho vay 48 tỷ đồng. Trong đó, đã được Hội đồng quản lý Quỹ chấp thuận cho vay 2 dự án với tổng mức đầu tư 238.072 triệu đồng; giá trị đề nghị cho vay 18 tỷ đồng.

Liên Minh 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP