Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

24/09/2019 - 11:01

Ký kết Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở giai đoạn 2019-2023

TTH.VN - Đó là nội dung hội nghị do Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức vào sáng 24/9. Tham gia hội nghị ký kết có ông Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Nguyễn Văn Bường, Chánh án TAND tỉnh cùng các phòng, ban của 2 đơn vị.

Thủ trưởng hai đơn vị ký kết văn bản phối hợp

Lễ ký kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa TAND tỉnh và Sở Tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở. Qua đó, phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của các bên; nâng cao trách nhiệm của hệ thống Tòa án nhân dân và Sở Tư pháp trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở là hai nhiệm vụ quan trọng, đều có vai trò, ý nghĩa trong việc góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Nhiều hình thức, mô hình, giải pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả được triển khai, nhân rộng. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội của cán bộ và nhân dân.

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, hàng năm củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải. Đến nay có 1.442 tổ hòa giải với 7.346 thành viên, kết quả hòa giải thành trung bình mỗi năm đạt tỷ lệ 80%, giúp hóa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp hoặc các vụ việc phải chuyển đến Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và người dân.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP