Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

10/01/2020 - 13:39

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp và thống nhất hành động

TTH.VN - Sáng 10/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp và thống nhất hành động Mặt trận - các đoàn thể chính trị - xã hội và ký giao ước thi đua Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020

Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thống nhất tập trung vào 8 nội dung công tác. Trong đó, nổi bật là tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, vận động các tầng lớp nhân dân góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội; tiếp tục phối hợp triển khai các Cuộc vận động và phong trào do tỉnh phát động; vận động Nhân dân khu vực I Kinh thành Huế di dời theo đề án của tỉnh và hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây nhà mới; phối hợp triển khai các chương trình về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn giao thông…

Về giao ước thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố Huế tập trung vào các nội dung: vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Dịp này, các bên liên quan tiến hành lấy ý kiến thông qua kế hoạch phân công trách nhiệm MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2020.

Tin, ảnh: Minh nguyên

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP