Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

23/04/2021 - 19:56

Ký kết công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội

TTH.VN - Chiều 23/4, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Ký kết quy chế phối hợp giữa BHXH và Sở Thông tin & truyền thông 

Quy chế phối hợp được ký kết giữa hai đơn vị nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. 

Theo quy chế ký kết, hai đơn vị thống nhất tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện. Trong đó, coi trọng việc định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền về chính sách BHXH và BHYT. Tổ chức các hoạt động đưa thông tin BHXH và BHYT về cơ sở, tập huấn, tuyên truyền về BHXH và BHYT thông qua hệ thống truyền thanh – truyền hình cấp huyện/xã.

Các đơn vị viễn thông sẽ  thực hiện nhắn tin trên điện thoại di động để tuyên truyền các nội dung liên quan đến BHXH, BHYT đến người sử dụng. Triển khai các giải pháp, dịch vụ, ứng dụng trong truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Các kênh truyền thông qua mạng xã hội: facebook, zalo…, hệ thống email; SMS; qua ứng dụng Hue-S.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, ngoài việc thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của quy chế, định kỳ, hai bên tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP