17/09/2015 - 07:16

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH cho công nhân lao động

TTH.VN - Chiều 16/9, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Bản quy chế phối hợp quy định rõ trách nhiệm của mỗi ngành trong việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT và việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của 2 bên trong việc phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ thu, chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong các đơn vị, đồng thời chốt sổ BHXH cho công nhân tại các doanh nghiệp ngưng hoạt động.

Theo lãnh đạo hai đơn vị, việc ký kết quy chế phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và BHXH tỉnh, có ý nghĩa hết sức thiết thực, nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức công đoàn trong các đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Quyền lợi và lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật, tạo niềm tin cho người lao động, từ đó để phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP