Biên giới - biển đảo Biên giới - biển đảo

30/09/2021 - 21:19

Ký kết Quy chế phối hợp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ giai đoạn 2021 - 2025

TTH.VN - Hoạt động được Thành uỷ Huế và Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai chiều 30/9. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng lãnh đạo 2 đơn vị.

Nội dung ký kết giữa 2 đơn vị  nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh; phát huy tốt vai trò của các cấp, các ngành và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia. 

Theo đó, đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh, chủ động thông báo, trao đổi với Thành uỷ về diễn biến tình hình biên giới và các chủ trương đối sách để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới; phối hợp tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG vùng biển, giữ gìn ANTT khu vực biên giới và tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, đơn vị chủ động phối hợp với Thành uỷ thống nhất các chủ trương, biện pháp, kế hoạch xây dựng nền biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG vùng biển và ANTT khu vực biên giới…

Đối với Thành uỷ, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các địa bàn biên giới giúp người dân hiểu và chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về ANBG, tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG vùng biển. Tăng cường lãnh đạo, tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng khu vực phòng thủ thành phố, xã, phường biên giới vững mạnh…

Bí thư Thành uỷ Phan Thiên Định đánh giá: Đây là lần đầu tiên 2 đơn vị phối kết hợp hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia nên Thành uỷ mong muốn thời gian tới, 2 đơn vị sẽ phối hợp để triển khai nhiều hoạt động thiết thực. 

Thanh Hương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP