08/07/2016 - 18:51

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện Bảo tồn Di tích

TTH - Sự ký kết được thực hiện trong chiều 7/7, tại trụ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ghi nhớ 5 nội dung chính: Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực bảo tồn di tích; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực bảo tồn di tích cho các cán bộ chuyên môn, thợ lành nghề; Trao đổi hoạt động truyền thông nhằm quảng bá phổ biến thông tin về di sản và công tác bảo tồn di tích; Xuất bản sách và ấn phẩm về di sản và công tác bảo tồn di tích; Tổ chức các hoạt động như: tọa đàm, hội thảo, tham quan, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý di sản và bảo tồn di tích.

Viện Bảo tồn Di tích là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học - công nghệ và tư vấn trong lĩnh vực bảo tồn di tích trên phạm vi cả nước. Sự hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa Thế giới và công tác bảo tồn di tích ở Việt Nam.

ĐỒNG VĂN 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP