Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/12/2017 - 16:44

Kỷ luật tập thể và cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy xã Phong Hải

TTH.VN - Ngày 12/12, ông Đoàn Kỳ Côi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phong Điền cho biết, quá trình kiểm tra và và xem xét, Ban thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã ra các quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với tập thể Ban thường vụ xã Phong Hải (nhiệm kỳ 2015-2020).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Nuôi, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải và ông Nguyễn Thanh Hoài, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phong Hải (nhiệm kỳ 2015-2020); đồng thời thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Hải vì đã buông lỏng quản lý trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện công việc.

Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền nêu rõ:  Ban thường vụ Đảng ủy xã Phong Hải còn thiếu trách nhiệm trong thực hiện việc kê khai, thẩm định, hỗ trợ cho người dân về sự cố môi trường biển và buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, phát hiện để Niệm phật đường Hải Đông vi phạm xây dựng, lấn chiếm đất đai. Theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 8 của quy định 263/QĐ-TW của Bộ Chính trị, Ban thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã ra quyết định khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Phong Hải.

Cũng lý do đó, ông Nuôi và ông Hoài đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 29 Quy định 102/QĐ-TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã ra quyết định khiển trách đối với 2 cá nhân trên. Riêng với ông Phan Khánh, do vi phạm những khuyết điểm trên; đồng thời có hành vi đánh người khác (các báo đã nêu trong thời gian qua) chiếu theo quy định trên và quy định tại điểm c, khoản 1, điều 29, Ban thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã ra quyết định cảnh cáo.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP