30/10/2017 - 20:37

Kỷ niệm 35 năm thành lập Bảo tàng Lịch sử tỉnh

TTH - Ôn lại chặng đường xây dựng và phát triển là nội dung buổi gặp mặt chiều 30/10 nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, tiền thân là Bảo tàng Bình Trị Thiên (30/10/1982- 30/10/2017).

Qua 35 năm, Bảo tàng Lịch sử hiện tỉnh đang lưu giữ một di sản văn hóa quý báu, với hơn 30 ngàn tư liệu, hiện vật có giá trị, phản ánh cơ bản lịch sử văn hóa và truyền thống đấu tranh cách mạng của vùng đất và con người Thừa Thiên Huế. Bảo tàng đã xây dựng 12 bộ sưu tập hiện vật phục vụ cho việc khai thác và sử dụng hiện vật gốc trong kho đạt hiệu quả cao. Bảo tàng cũng đang quản lý và phối hợp quản lý 111 di tích, trong đó có 55 di tích cấp quốc gia và 56 di tích cấp tỉnh.

Sắp đến, bên cạnh công tác chuyên môn, Bảo tàng Lịch sử đang tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ dự án di chuyển bảo tàng đến địa điểm mới.

Trang Hiền 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP