Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/05/2018 - 08:38

Kỳ vọng

TTH - “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ” là một trong 3 đề án lớn, quan trọng được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) lần này xem xét, quyết định, thu hút sự quan tâm của cả xã hội, với kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong công tác cán bộ hiện nay.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, “Cán bộ nào phong trào ấy”. Nhắc lại lời dạy của Bác để thấy tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ cách mạng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Rất đáng buồn khi gần đây không ít cán bộ quản lý, lãnh đạo cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng “chạy” diễn ra dưới nhiều góc độ, hình thức, từ chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy tuổi đến chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay cần có giải pháp đồng bộ, từ chủ trương, chính sách đến thực hiện quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm… và không kém quan trọng là việc tự rèn, tự tu dưỡng đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, việc tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ đã có những chuyển động đáng mừng gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế; quy định số lượng cấp phó ở các đơn vị; thi tuyển lãnh đạo cấp cục, vụ, viện, sở ngành… Thừa Thiên Huế là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành Trung ương được lựa chọn để chọn thực hiện thí điểm việc thi tuyển này. Sau thi tuyển lãnh đạo cấp phòng của Sở Thông tin và Truyền Thông, tỉnh vừa tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương và sắp tới hình thức thi tuyển này sẽ triển khai rộng rãi ở cấp phòng, huyện, thị… Một động thái khác là việc kiên quyết thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng quy trình, đối tượng; không ít các bộ lãnh đạo cấp cao phải ra hầu tòa và chịu những mức án nghiêm khác, dù đương chức hay nghỉ hưu… Hạ cánh nhưng không còn an toàn là một “khái niệm” mới được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hội nghị Trung ương 7 lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá trong công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược. Theo dõi hội nghị, rất mừng khi nhiều nội dung liên quan, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt đề án liên quan đến công tác cán bộ cũng được xem xét, như chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; chính sách tiền lương theo chức vụ và vị trí việc làm tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, cống hiến…, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP