Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

01/01/2021 - 09:50

Kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ có đức, có tài

TTH - Năm 2021, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng đặc biệt quan tâm đến 2 sự kiện lớn, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao quyết định về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lựa chọn lãnh đạo có đức, có tài

Theo kế hoạch, đầu năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức. Tiếp đến, ngày 23/5 là bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Trong câu chuyện của những cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lão thành cách mạng ai cũng bày tỏ niềm tin tưởng, sự kỳ vọng lớn lao vào sự phát triển không ngừng của quê hương, đất nước.

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thật sự có đức, có tài. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội sẽ lựa chọn những người xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ XII mới đây cũng đã bàn sâu về việc bầu cử Quốc hội khóa tới. Việc này nhằm gắn kết chặt chẽ giữa công tác nhân sự của Đảng với công tác nhân sự của Nhà nước”, ông Võ Nguyên Quảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa IX (1992-1997) bày tỏ.

Chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Kiên quyết không để lọt vào Trung ương khóa tới những người có 1 trong 7 biểu hiện khuyết điểm đã quy định như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, phe cánh…Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước sẽ có được một đội ngũ lãnh đạo thật sự có đức, có tài”.

Những chỉ đạo quyết liệt và tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước khiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân càng vững tin vào sự phát triển không ngừng của đất nước. “Cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Vì vậy, ai cũng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đó cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mong rằng, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục có những chủ trương, quyết sách hơn nữa để xây dựng đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Thừa Thiên Huế nói riêng ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Vĩnh Sinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ.

Không ít ý kiến của cán bộ, đảng viên trong tỉnh cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua là bản thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn Ðảng, toàn dân. “Trước thềm Ðại hội XIII của Ðảng, một lần nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến vấn đề đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Như vậy, chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cấp bách của vấn đề có tính cơ bản, then chốt này trong mọi giai đoạn cách mạng”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn trao đổi.

Tận tâm 

Người dân luôn mong muốn những ứng viên được Nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân. Trên cương vị là người đại diện của Nhân dân, mỗi đại biểu phải thể hiện được trách nhiệm của mình đối với người dân, quan tâm đến người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. “Cử tri trong tỉnh sẽ sáng suốt lựa chọn ra một đội ngũ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Mong rằng, những đại biểu dân cử luôn cố gắng hết mình để nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân”, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thượng (Phú Vang) mong muốn.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn nhấn mạnh: “Ngoài tập trung các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức, sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Muốn vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với một quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đưa quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP