Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

16/02/2016 - 17:17

Làm gì để phát huy vai trò đảng viên đương chức nơi cư trú ?

TTH - Tháng 6/2000, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đây là một chủ trương đúng đắn và cần thiết trong điều kiện mối quan hệ giữa đảng viên đang công tác với tổ chức Đảng, Nhân dân nơi cư trú có những biểu hiện xao nhãng, lỏng lẻo.

Chủ trương đúng

Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII nhằm tăng cường quản lý đảng viên trong tình hình mới, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gắn bó mật thiết với Nhân dân, là điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, qua đó giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thực hiện tốt quy định này  cũng là cơ hội thuận lợi để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Mặt khác, hiện nay tham nhũng, tiêu cực không những xảy ra ở nơi công tác mà nhiều vụ xảy ra tại nơi cư trú. Do đó, nếu thực hiện tốt Quy định 76 sẽ góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực của đảng viên đương chức, bởi vì người dân ở nơi cư trú là hàng xóm, láng giềng của cán bộ, đảng viên nên họ biết khá rõ tình hình.

Đường kiệt ở phường Trường An được duy tu, bảo dưỡng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đảng viên đương chức

Đồng chí Trương Đại Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trường An (TP Huế ) cho biết: Đảng bộ hiện có 1.300 đảng viên đương chức đang sinh hoạt. Đảng viên về sinh hoạt tại nơi cư trú có nhiều đóng góp cho cấp ủy địa phương trong giải quyết một số vấn đề bức xúc tại cơ sở. Các đảng viên khắc phục biểu hiện quan liêu, xa dân, có trách nhiệm hơn với địa phương. Thực hiện Quy định 76 đã giúp đảng viên hiểu hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương nơi cư trú, gần gũi Nhân dân, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảng viên và góp phần củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, đồng thời, giúp cấp ủy nơi đảng viên đang công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn. Nhiều hoạt động xã hội, phong trào ở địa phương được đảng viên sinh hoạt nơi cư trú thực hiện tốt và là người đi đầu, gương mẫu vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả.

Mối quan hệ giữa cấp ủy cơ quan và cấp ủy nơi cư trú cũng được chú ý và thực hiện khá tốt, Sáu tháng một lần, Đảng ủy đã cử cấp ủy viên trực tiếp làm việc với chi ủy nơi cư trú để nắm tình hình đảng viên của chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương nhằm giúp cấp ủy cơ quan quản lý tốt hơn đảng viên của mình.

Để đạt hiệu quả cao

Thực tiễn cho thấy, khu dân cư nào có nhiều đảng viên đương chức và phát huy được vai trò thì khu dân cư đó, tổ chức cơ sở đảng đó sẽ vững mạnh và phát triển toàn diện. Đảng viên diện Quy định 76 là nhân tố quan trọng giúp địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua ở khu dân cư. Đảng viên đương chức luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đảng, phong trào ở địa phương. Khi địa phương cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ cụ thể như đóng góp xây dựng quỹ, đóng góp công sức, kinh phí làm đường giao thông, nhiều đảng viên đương chức gương mẫu và vận động bà con cùng thực hiện. Mỗi khi địa phương gặp khó khăn, họ sẵn sàng chia sẻ, góp sức cùng giải quyết.

Tuy nhiên, việc chấp hành Quy định 76 của Bộ Chính trị vẫn có lúc, có nơi bị xem nhẹ. Nhiều đảng viên không tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú đầy đủ; chi ủy, chi bộ nhận xét, đánh giá cuối năm cho đảng viên đương chức còn nặng hình thức, bí thư chi bộ thường có nhận xét những lời khá tốt… cho cả những đảng viên chưa gương mẫu, hạn chế tham gia sinh hoạt.

Thực tế cho thấy, nhiều cấp ủy địa phương chưa phát huy hết tiềm năng của lực lượng đảng viên đương chức đang sinh sống tại nơi cư trú; nội dung sinh hoạt còn hình thức, mang tính thủ tục; việc phối hợp giữa cấp ủy cơ quan và cấp ủy nơi cư trú chưa cụ thể, đồng bộ, nên có trường hợp đảng viên không tham gia tốt công việc địa phương, thậm chí vi phạm pháp luật nhưng cấp ủy cơ quan không biết nên vẫn xếp loại đảng viên đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều đảng viên chưa hiểu đúng Quy định 76 và xem nhẹ việc sinh hoạt.

Để phát huy hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên đương chức, Đảng ủy các cấp cần thường xuyên hướng dẫn triển khai cho các chi bộ về đối tượng giới thiệu đến nơi cư trú, lập sổ theo dõi quy trình giới thiệu và tiếp nhận đảng viên về nơi cư trú, tổ chức sinh hoạt định kỳ (6 tháng/1 lần) cho đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện ở các tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, trong mẫu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng ủy chỉ đạo việc nhận xét, góp ý đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đây là một trong những cơ sở để xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm, là hình thức nhằm tăng cường quản lý đảng viên trong tình hình mới; để cấp ủy nơi cư trú động viên, khai thác khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý về nhiều lĩnh vực của đảng viên đương chức vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở. Đây cũng là điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, đóng góp ý kiến xây dựng cho đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, qua đó giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

Đỗ Hữu Hóa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP