Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

05/01/2019 - 08:31

Lần đầu tiên Bộ Y tế thi tuyển Cục trưởng

Bộ Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo trong vòng 18 ngày.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo thuộc Bộ Y tế.

Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế thi tuyển chức danh Cục trưởng, sau thành công cuộc thi tuyển Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Hải Phòng vào cuối năm 2018 vừa qua.

Trước đây, GS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm phụ trách Cục KHCN và Đào tạo, tuy nhiên sau khi Thứ trưởng có quyết định nghỉ hưu từ tháng 8/2018, ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng giữa quyền phụ trách Cục cho đến nay.

Theo Bộ Y tế, tất cả các đối tượng đăng ký thi tuyển phải là công chức, viên chức, chức vụ từ trưởng phòng và tương đương trở lên, bao gồm các cán bộ đã nằm trong quy hoạch chức danh Cục trưởng Cục KHCN và Đào tạo và các công chức, viên chức không công tác ở Cục nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương trở lên, đang công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Người tham gia dự thi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh lãnh đạo, quản lý cấp trưởng cấp Vụ theo quy định tại Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 4/7/2018 của Bộ trưởng Y tế.

Người dự thi sẽ phải tham gia 2 phần thi: Thi viết và thi trình bày đề án. Đối với phần thi viết, người dự thi phải trình bày kiến thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Cục trưởng và các nội dung liên quan khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Đối với phần thi trình bày đề án, người dự thi phải đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Cục trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển của lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Cục KHCN và Đào tạo; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Cục trưởng để lãnh đạo Cục hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Cục được giao; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo.

Đặc biệt, trong phần thi bảo vệ đề án, ứng viên sẽ phải trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các ứng viên từ 17-25/1. Danh sách những người đủ điều kiện sẽ được Bộ đăng công khai trên website của Bộ Y tế từ ngầy 12-26/2. Cuộc thi viết dự kiến tổ chức ngày 10/3/2019.

Những người đạt kết quả thi viết từ 50 điểm trở lên sẽ tham gia thi trình bày đề án, dự kiến tổ chức ngày 20/4 và lễ công bố, bổ nhiệm người trúng tuyển sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5/2019.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP