Giáo dục Giáo dục

26/07/2022 - 11:15

Lan tỏa phong trào học tập suốt đời

TTH.VN - Sáng 26/7, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học TX. Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai kế hoạch thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phong trào học tập suốt đời cho hội khuyến học các huyện, thị phía Nam trên địa bàn tỉnh.

Vinh danh, khen thưởng con em có thành tích học tập tốt của họ Ngô Nhì (xã Thủy Phù - TX. Hương Thủy)

Tại hội nghị, hơn 300 học viên đến từ Hội Khuyến học Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang và Hương Thủy được nghe, tập huấn các hoạt động liên quan đến Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030"; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời.

Trong đó, mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”..., đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Trên địa bàn tỉnh, Hương Thủy là một trong những điểm sáng về xây dựng phong trào học tập suốt đời theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong nhiều năm qua. Sau khi tổ chức điểm ở xã Thủy Phù và phường Thủy Dương, phong trào này nhanh chóng được nhân rộng và lan tỏa khắp trên địa bàn thị xã.

Theo thống kê, các danh hiệu học tập trên địa bàn Hương Thủy hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao. Cụ thể: gia đình học tập đạt 70%, dòng họ học tập đạt 35%, cộng đồng học tập đạt 80 - 90%, đơn vị học tập đạt trên 80%... Mỗi năm, các dòng họ vận động trên 1,5 tỷ đồng trao học bổng và khen thưởng con em trong họ đạt thành tích cao trong học tập.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP