26/06/2019 - 21:10

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đề ra

TTH - Sáng 26/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP.

Để thực hiện nhiệm vụ QS-QP 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng làm công tác tham mưu cho các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ đã đề ra; chú trọng tăng cường công tác chỉ huy, quản lý sâu sát với bộ đội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ quy định; chỉ đạo các huyện diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm thành công...

Lê Sáu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP