Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

02/03/2012 - 14:18

Lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

TTH -
Ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện các mặt công tác sát, đúng với tình hình của địa phương, không ngừng nâng cao sức chiến đấu của đảng bộ và tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới... Đó là kinh nghiệm để Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo

 

Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy Biên phòng tỉnh cho biết, đảng ủy thường xuyên tiến hành xây dựng các nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Đảng, tổ chức thực hiện các mặt công tác sát đúng với tình hình của địa phương. Riêng đối với nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy xây dựng nghị quyết triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác biên phòng; trong đó, chú trọng đến công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Các đơn vị trên hai tuyến biên phòng phối hợp chặt chẽ và tham mưu đắc lực, có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo Tổ quốc.

 

Các cấp ủy Đảng cơ sở của Bộ đội biên phòng BĐBP tỉnh kết hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân tập trung xây dựng nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác vận động quần chúng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở địa phương gắn với phong trào quần chúng xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. BĐBP tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân ở những địa bàn khu vực biên giới, vùng biển đảo, nhân rộng các mô hình “cụm dân cư an toàn”, “tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển”, góp phần xây dựng đơn vị biên phòng vững mạnh, củng cố và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

BĐBP tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy BĐBP tỉnh coi trọng và thường xuyên làm tốt để cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng tình hình nhiệm vụ, nêu cao ý thức trách nhiệm, vững vàng, yên tâm công tác, không có biểu hiện sai lệch về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên tham gia ý kiến với cấp uỷ trước những vấn đề cơ bản, cấp thiết của đơn vị, tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp uỷ, ban chỉ huy và toàn thể cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, Đảng ủy thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện nghị quyết ở các chi, đảng bộ cơ sở, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Qua đó, đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các chi, đảng bộ cơ sở.

 

Xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện

 

Để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn chú trọng đến phương châm “Xây dựng đồng bộ từ môi trường chính quy đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ”. Cùng với việc tổ chức tốt phong trào Thi đua quyết thắng, việc xây dựng doanh trại chính quy “xanh, sạch, đẹp” luôn được Đảng ủy chú trọng. Theo đại tá Nguyễn Văn Lưu, với phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn có ý thức xây dựng đơn vị ngày một khang trang, sạch đẹp. Cùng đó, đảng ủy chú trọng xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, kỷ luật tự giác nghiêm minh; phát huy truyền thống đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo. Ngoài các mặt công tác biên phòng, đảng bộ còn lãnh đạo tăng cường bổ sung thời gian, thời lượng huấn luyện chuyên ngành cho cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nhằm đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu...

 

Tiến hành đồng thời với công tác huấn luyện chiến đấu, các chi, đảng bộ biên phòng đóng quân trên hai tuyến biên giới của tỉnh tích cực lãnh đạo thực hiện kế hoạch “nâng cao chấp hành Điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn lực lượng. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy các cán bộ chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

 

Phát huy những thành tích đạt được, Đảng ủy BĐBP tỉnh xác định, trong thời gian tới tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện và rèn luyện kỷ luật. Đại tá Nguyễn Văn Lưu khẳng định: “Hằng năm, Đảng ủy tập trung chỉ đạo sâu sát công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian học tập cho các đối tượng theo qui định của Tổng cục Chính trị; chú trọng xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác trong đội ngũ cán bộ”. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện gắn với phương châm “Truyền thống, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” để làm chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên phạm vi phụ trách.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP