09/10/2015 - 18:16

Lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

TTH.VN - Chiều 9/10, BHXH tỉnh triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác BHXH ở các phường, xã về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT và một số nội dung quản lý về BHXH, BHYT.  

Tại hội nghị, các đại biểu được BHXH tỉnh hướng dẫn công tác chuẩn bị lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, quy trình thực hiện, một số lưu ý khi lập biểu mẫu, hướng dẫn các quy định về sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung, thay thế các thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện theo Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh yêu cầu, BHXH các huyện, thị xã khẩn trương tham mưu UBND huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình. Từ 2016 trở đi, hàng tháng khi có biến động tăng, giảm các thành viên tham gia BHYT các hộ gia đình có trách nhiệm lập các biểu mẫu quy định gửi  UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp và chuyển cơ quan BHXH thực hiện việc tăng, giảm thẻ BHYT kịp thời theo quy định.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP