06/06/2016 - 19:23

Lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Ngã ba Ràng Bò - Bến cây đa Đá Bạc

TTH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đồng ý chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Ràng Bò – Bến cây đa Đá Bạc (huyện Phú Lộc) bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án theo quy định hiện hành.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP