Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

04/09/2010 - 11:36

Lập hồ sơ các nghệ nhân âm nhạc truyền thống

TTH - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế vừa cho biết đã hoàn thành hồ sơ khoa học “Điều tra và lập danh mục hồ sơ khoa học các nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu về nhã nhạc, tuồng, múa cung đình Huế và vùng phụ cận” do nhóm nghiên cứu thuộc nhà hát thực hiện. 

Nghệ nhân Nhã nhạc Trần Kích và nghệ nhân Lữ Hữu Thi 

Từ tháng 7-2009 đến nay, nhóm nghiên cứu đã tổ chức tiếp cận 20 nghệ nhân, nghệ sĩ tuổi từ 45-101 tại các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Đà Nẵng và tổ chức trình tấu, điều tra...

Kết quả thu thập được gồm: 45 đĩa DVD (mỗi đĩa 20 phút) và 22 băng ghi âm (mỗi băng 90 phút) nội dung nghệ nhân đang trình diễn các bài bản, kỹ thuật, ngón nghề và nhiều tư liệu văn bản về bài bản nhã nhạc, tuồng và múa cung đình...
 
Đây chính là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống báu vật nhân văn sống về âm nhạc truyền thống Huế sau này.
 
Thái Lộc ( Tuổi Trẻ)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP