Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

25/09/2020 - 11:32

Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 4 di tích gắn liền với Bác Hồ là di tích cấp quốc gia đặc biệt

TTH.VN - Sở Văn hóa và Thể thao vừa thống nhất việc lập và hoàn thiện hồ sơ khoa học đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt đối với 4 di tích cấp quốc gia: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở số 112 đường Mai Thúc Loan, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ, đình làng Dương Nỗ và Trường Quốc Học Huế.

Học sinh khám phá, trải nghiệm tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở 112 đường Mai Thúc Loan

Sau khi lấy ý kiến của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu vào ngày 24/9, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đang hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gồm: lý lịch di tích, biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, bản vẽ kỹ thuật di tích... Hồ sơ sẽ được báo cáo UBND tỉnh và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia xem xét, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận theo quy định.

Thừa Thiên Huế là nơi ghi dấu những năm tháng niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình của Người từ năm 1895 đến năm 1901 và từ năm 1906 đến năm 1909. Hiện có khoảng 20 di tích và địa điểm di tích có liên quan đến Bác Hồ; trong đó có 4 di tích trên được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP