30/05/2016 - 19:19

Lập Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký quyết định phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Nhiệm vụ cụ thể của quy hoạch là xác định vị trí, địa điểm, quy mô, nguồn đầu tư xây dựng tượng trong đó, phải có sự phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống tượng, tượng đài, tranh hoành tráng qua các thời kỳ (bao gồm cả hệ thống vườn tượng sáng tác qua các kỳ Festival Huế); xây dựng tiêu chí nội dung tư tưởng, số lượng, chất liệu, nghệ thuật, không gian, vị trí quy hoạch phù hợp. Tiến độ đặt ra là từ tháng 6 đến tháng 10/2016 sẽ tổ chức lập quy hoạch, đến tháng 11/2016 UBND tỉnh xem xét thông qua và sau đó sẽ công bố, triển khai thực hiện.

Dương Trần

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP