Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

24/06/2012 - 08:36

Lấy chất lượng làm trung tâm

TTH - Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định, vấn đề quan trọng, cốt lõi là, làm thế nào để Nghị quyết Trung ương 4 thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức, hành động của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ba vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định đều phải được tập trung lãnh chỉ đạo đồng bộ: Trong đó, nội dung “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp...” là yêu cầu trọng tâm, xuyên suốt, cấp bách và mang tính đột phá nhất. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để thực hiện có kết quả vấn đề cấp bách thứ hai, thứ ba và tạo ra sự chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Đảng ủy Quân sự tỉnh gắn thực hiện Nghị quyết Trương ương 4 với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu

 

Với tinh thần đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ cả 4 nhóm giải pháp, nhưng cốt lõi là 3 nhóm giải pháp về kiểm điểm tự phê bình, phê bình; tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh cho rằng, phải phát huy dân chủ, nêu cao tình đồng chí và tính Đảng trong sinh hoạt Đảng; tranh thủ những ý kiến đóng góp của quần chúng, các tổ chức chính trị - xã hội đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thực sự gương mẫu làm trước, làm nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực và cầu thị, làm gương để cấp dưới làm theo. Vừa làm, vừa sửa chữa khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể…

 

Đại tá Võ Đức Hưng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ nhiệm Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đến thời điểm này, việc phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 đã được Đảng ủy Quân sự tỉnh tiến hành xong. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Quân sự tỉnh và các phòng, ban trực thuộc, các tổ chức, đơn vị cơ sở trong toàn lực lượng cũng đã có kế hoạch chi tiết để thực hiện nghị quyết. Tinh thần thực hiện được đặt ra: “Làm đến đâu chắc đến đó, bảo đảm đạt kết quả thực chất, tránh làm qua loa, hình thức, chiếu lệ”.

 

Trước tiên là, triển khai việc tự phê bình, phê bình của tập thể Thường vụ Đảng ủy, các cá nhân trong thường vụ, tiếp đó sẽ chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thực hiện nội dung này. Trong đó, tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình về đạo đức, lối sống, về quan hệ gia đình, xã hội và quan hệ với quần chúng... Quan điểm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh rất rõ: “Cấp ủy nào triển khai việc tự phê bình và phê bình hời hợt, hình thức, không đúng với yêu cầu sẽ phải làm lại cho đạt hiệu quả mới thôi”.

 

Tuy nhiên, để quá trình kiểm điểm, tự phê bình, phê bình một cách chân thành, thẳng thắn; xây dựng cần dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Đặc biệt, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đúng tính chất, mức độ những thiếu sót, khuyết điểm của tập thể, cá nhân, đó là điều khó khăn. Để khắc phục khó khăn này, Đại tá Nguyễn Việt Dũng cho biết: Xuất phát từ tính đúng đắn của Nghị quyết Trung ương 4, trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung phát huy đầy đủ vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm lớn, trách nhiệm cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên phải quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện. Trên tinh thần khẩn trương, kiên quyết không làm lướt, lấy chất lượng làm trung tâm, Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã quán triệt trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc sắp xếp thời gian một cách hợp lý để tổ chức sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra. Quá trình triển khai, nhất là trong tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật thà kiểm điểm, chỉ ra được những thiếu sót, khuyết điểm và hạn chế trong công tác trên tinh thần đoàn kết. Sau khi thực hiện phải nhanh chóng có hướng khắc phục và sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Bài, ảnh: Anh Phong - Lê Sáu

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP