27/08/2018 - 19:44

Lấy người dân làm trung tâm, chính quyền phục vụ

TTH - Phát biểu tại buổi làm việc với đại diện các sở, ngành, địa phương về xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) ngày 27/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, quan điểm và mục tiêu xây dựng ĐTTM của tỉnh là lấy người dân làm trung tâm, xây dựng chính quyền phục vụ; phát triển dịch vụ ĐTTM trên nền tảng chính quyền điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử của tỉnh; triển khai toàn diện 15 nhiệm vụ trong đề án, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn lực xã hội hóa vào phát triển dịch vụ ĐTTM; xây dựng, ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho công chức, viên chức vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành ĐTTM và quy chế vận hành trung tâm theo chế độ bảo mật thông tin cao nhất; lấy tiêu chí hoàn thiện Chính quyền điện tử làm nền tảng cho phát triển dịch vụ ĐTTM. Trong đó, tập trung 5 lĩnh vực thuộc đề án bao gồm: y tế, giáo dục, du lịch, giao thông, môi trường.

Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đang chạy thử và vận hành một số nội dung thuộc đề án; các đơn vị liên quan đang hoàn thiện cơ chế phối hợp, văn bản quy phạm pháp luật.

 Thái Bình 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP