Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

09/04/2017 - 20:09

Lấy sự hài lòng người dân, tổ chức làm thước đo hoạt động

TTH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tập huấn công tác hoạt động tại trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 8/4.

Kết luận tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ lưu ý, các TTHCC cấp huyện hiện đang trong thời gian khởi động, với mục tiêu công việc được đặt ra là “Công tâm - nhanh chóng – chính xác”. Các đơn vị cần chú trọng nâng cao chuyên môn, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại trung tâm, nhằm từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ đạt hiệu quả. TTHCC cấp huyện phải hoạt động theo phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo hoạt động”. Các đơn vị cần đặc biệt quan tâm việc người dân được thụ hưởng thái độ phục vụ, văn hóa phục vụ, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp. Tổ chức, công dân đến giao dịch tại trung tâm phải được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện. Các thủ tục hành chính tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại trung tâm thực hiện theo nguyên tắc thuận lợi, nhanh gọn, đúng hẹn.

Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP