Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/02/2020 - 17:29

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII

TTH.VN - Hoạt động được Thành ủy Huế tổ chức sáng 20/2 nhằm hoàn thiện các mục tiêu, giải pháp nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Chủ trì hội nghị có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Huỳnh Cư. Tham dự có các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn TP. Huế.

Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các nhân sĩ trí thức đều cho rằng, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XII được biên soạn khá công phu, nghiêm túc, thể hiện được các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của thành phố trong 5 năm qua và thể hiện rõ định hướng trong 5 năm tới. Báo cáo đã đánh giá những thành tựu và hạn chế của thành phố một cách khách quan để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhằm xây dựng thành phố phát triển xứng tầm là đô thị hạt nhân của toàn tỉnh trong mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trong những năm sắp tới.

Các đại biểu cũng gửi đến nhiều ý kiến tâm huyết, đó là báo cáo cần làm rõ hơn nữa định hướng để bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa cốt lõi, độc đáo riêng có của Huế; khai thác hiệu quả du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa. Phát triển đi đôi với gìn giữ môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bền vững. Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa mới, khai thác có hiệu quả những thiết chế hiện có.

Các đại biểu tham dự cũng cho rằng, báo cáo chính trị cần quan tâm hơn nữa đến yếu tố con người Huế, lấy con người làm trung tâm, từ đó tập trung đầu tư đến sự nghiệp giáo dục, xây dựng con người có nền tảng văn hóa, song phải năng động, văn minh, có kiến thức để theo kịp với yêu cầu phát triển.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư cho biết, mặc dù đây là dự thảo báo cáo chính trị đã qua ba lần hiệu chỉnh nhưng vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, Thành ủy sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và khoa học của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trong hội nghị này cũng như các hội nghị góp ý sắp đến để báo cáo chính trị tại Đại hội hoàn thiện, tập trung đầy đủ nhất trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân.   

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP