14/04/2017 - 05:16

Lấy ý kiến người dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

TTH - UBND tỉnh vừa có văn bản thông báo về việc lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020) của tỉnh.

Các nội dung liên quan được đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND tỉnh (www.thuathienhue.gov.vn) từ ngày 10/4-10/5/2017. Các ý kiến đóng góp được tiếp nhận qua địa chỉ: Chi cục Quản lý đất đai, SởTN&MT tại 115 Nguyễn Huệ, TP. Huế; điện thoại: 0234.3872,fax: 0234.3846952, email: qldd.stnmt@thuathienhue.gov.vn.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT bố trí cán bộ, phương tiện tiếp nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của Nhân dân, cơ quan, tổ chức; kết thúc thời gian công khai phải xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cá nhân, tổ chức công khai trên cổng thông tin UBND tỉnh.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP