Bạn đọc Bạn đọc

12/08/2021 - 11:27

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Thi công đường ống nước thô dẫn về các khu xử lý nước sạch vùng nông thôn

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 - PL1.docx

 - PL2.docx

 - PL3.pdf

Sở Y tế đã xây dựng dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, báo Thừa Thiên Huế điện tử xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 05/10/2021.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP