Giáo dục Tin tức giáo dục

29/01/2023 - 10:25

Lấy ý kiến sửa đổi Nghị định về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ để lấy ý kiến góp ý.

Thời gian nhận ý kiến của các tổ chức, cá nhân cho dự thảo này đến hết ngày 18-3-2023.

Theo đó, điểm mới của dự thảo là quy định rõ hơn về độ tuổi của đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học. Cụ thể: Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tính đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi từ 15 đến 62 chưa biết chữ.

Đối với xã, có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1; đối với xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1.

Đối với xã, có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 62 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2; đối với xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

Đối với trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện ở hải đảo không chia thành các đơn vị hành chính cấp xã, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở mức độ nào áp dụng theo tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của cấp xã ở mức độ đó.

Theo daibieunhandan.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP