Kinh tế Xây dựng - Giao thông

28/01/2022 - 16:23

Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Ngày 28/1, Sở Xây dựng cho biết, đã có văn bản gửi các địa phương trong tỉnh về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế.

Một góc đô thị Huế nhìn từ trên cao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế, trong đó giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức triển khai lập quy hoạch; trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị hỗ trợ tổ chức lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư (đại biểu HĐND cấp xã phường, thị trấn,...) bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn (hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch được niêm yết công khai và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: https://sxd.thuathienhue.gov.vn). Đồng thời, trưng bày công khai hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch tại Sở Xây dựng từ ngày 28/1 đến ngày 28/2/2022 để cộng đồng dân cư tham gia ý kiến.

Theo thông báo về việc công bố công khai tổ chức lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế của Sở Xây dựng, phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng gần 500 nghìn ha.

Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm. Tính chất, chức năng là đô thị đặc biệt trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng của vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ với thế mạnh động lực của kinh tế biển, kinh tế du lịch và kinh tế sinh thái và là đô thị bảo tồn phát huy giá trị di sản tầm vóc quốc gia và quốc tế…

Tin, ảnh: Hà Nguyên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP