Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/07/2018 - 20:29

LĐLĐ tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương Bảy

TTH - Chiều 9/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt học tập Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ công đoàn tỉnh.

Hội nghị đã phổ biến 3 nội dung gồm: Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức học tập quán triệt, triển khai nghị quyết cho các đối tượng còn lại, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hành động ở các cấp phải có chỉ tiêu, giải pháp, lộ trình cụ thể, khẩn trương phân công trách nhiệm rõ ràng đưa nghị quyết vào thực tiễn sát với tình hình của các cơ quan đơn vị.

Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP