Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

14/08/2020 - 09:43

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 

Đúng 6 giờ sáng 14/8/2020, tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong 2 ngày (14-15/8).

Trong tiếng Quân nhạc, đội nghi lễ bắt đầu tiến ra cột cờ thực hiện phần lễ

Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cờ rủ được kéo lên trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cờ rủ được treo tại Nhà Quốc hội

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP