Thế giới Thế giới

09/04/2019 - 18:58

LHQ: Diễn đàn Thanh niên là "cơ chế quan trọng" để định hình Chương trình nghị sự năm 2030

TTH.VN - Người trẻ tuổi cần có những "kỹ năng, giá trị, công việc và sinh kế trao quyền cho họ", để họ có thể hỗ trợ thúc đẩy một thế giới bền vững hơn.

Diễn đàn Thanh niên ECOSOC lần thứ 8 diễn ra từ ngày 8-9/4 tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Twitter

Đó là khẳng định do Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hiệp quốc (ECOSOC), bà Inga Rhonda King đưa ra tại Diễn đàn Thanh niên thường niên lần thứ 8 của ECOSOC, được tổ chức trong 2 ngày 8-9/4 tại thành phố New York, Mỹ.

"Chúng ta cần khẩn trương giải quyết những thách thức được xác định trong thời đại này, đó là việc tiếp cận với giáo dục có chất lượng, thất nghiệp, bất bình đẳng, loại trừ xã ​​hội và biến đổi khí hậu", bà Inga Rhonda King nhấn mạnh.

Với chủ đề "Trao quyền, bao trùm và bình đẳng", Diễn đàn năm nay nhằm huy động sự hỗ trợ cho những người trẻ tuổi trên toàn cầu.

Diễn đàn Thanh niên cung cấp một nền tảng cho các nhà lãnh đạo trẻ trên toàn cầu tham gia vào một cuộc đối thoại giữa họ và với các quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc (LHQ), cũng như chia sẻ những ý tưởng thúc đẩy Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững, Chương trình hành động Addis Ababa về tài trợ cho phát triển, và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong một động thái liên quan, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, bà Maria Fernanda Espinosa nhận định: "Diễn đàn Thanh niên là một trong những cơ chế quan trọng nhất để người trẻ tuổi định hình Chương trình nghị sự năm 2030".

Qua đó, bà Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh, thế giới cần sự hợp tác liên thế hệ bao trùm, sự đóng góp của 1,8 tỷ người trẻ tuổi trên toàn thế giới "quyết định" cho sự thành công vào năm 2030.

Lê Thảo (Lược dịch từ UN News)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP