Thế giới Thế giới

19/05/2018 - 07:02

LHQ, WB thúc đẩy hợp tác về các Mục tiêu toàn cầu

TTH.VN - Liên Hiệp quốc (LHQ) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 18/5 ký kết một thỏa thuận hợp tác chặt chẽ hơn để hỗ trợ các quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự Phát triển Bền vững 2030 và đạt được kết quả có thể đo lường để chuyển đổi nền kinh tế và xã hội của họ.

Một bộ phim dài 10 phút giới thiệu các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) được chiếu tại trụ sở LHQ. Ảnh: UN Photo

Thỏa thuận được gọi là Khung hợp tác Chiến lược (SPF), bao gồm 4 lĩnh vực hợp tác chính.

Theo đó, 2 tổ chức sẽ hợp tác trong việc tìm kiếm các nguồn lực tài chính và cần thiết khác để hỗ trợ các quốc gia đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và khai thác dữ liệu để cải thiện kết quả phát triển.

Bên cạnh đó, họ cũng sẽ cùng nhau thúc đẩy hành động toàn cầu về biến đổi khí hậu và hợp tác trong các tình huống hậu khủng hoảng và nhân đạo.

SPF được Tổng thư ký LHQ António Guterres và Chủ tịch WB Jim Yong Kim ký kết ở Washington (Mỹ), sẽ xây dựng dựa trên sự hợp tác trong quá khứ giữa 2 tổ chức này và thúc đẩy quan hệ đối tác mới.

Cụ thể, các sáng kiến ​​SPF bao gồm việc huy động tài chính tăng cường và tốt hơn từ tất cả các nguồn lực, kể cả thông qua các nguồn lực trong nước, đồng thời hỗ trợ các quốc gia thu hút và quản lý vốn tư nhân; Nâng cao năng lực thực hiện để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, đặc biệt là ở cấp quốc gia và địa phương; Thúc đẩy hành động chung và đầu tư để cải thiện cơ sở hạ tầng và xây dựng nguồn nhân lực, bao gồm giáo dục và y tế.

Ngoài ra, SPF cũng sẽ tập trung nhóm họp các Chính phủ, các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư tư nhân, và các ngân hàng phát triển để huy động, điều phối và cung cấp tài chính để giúp các quốc gia chuyển sang một tương lai carbon thấp,…; Tăng cường hợp tác và hành động chung trong hậu khủng hoảng và nhân đạo để xây dựng khả năng phục hồi cho những người dễ bị tổn thương nhất, giảm nghèo đói và bất bình đẳng, tăng cường an ninh lương thực, ngăn chặn xung đột và duy trì hòa bình; Cải thiện các hệ thống thống kê quốc gia và nâng cao năng lực dữ liệu số của các quốc gia để cải thiện việc thực hiện và tối đa hóa các tác động phát triển tích cực; Mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác trong phát triển chính sách và vận động chính sách, phân tích và đánh giá chung, và thiết kế và phân phối chương trình.

Lê Thảo (Lược dịch từ UN News)

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP