Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

27/02/2019 - 07:00

Liên quan Dự án Tỉnh lộ 74: Xử lý tập thể và các cá nhân liên quan

TTH - Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng một số tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại Dự án Đường quốc phòng – kinh tế Nam Đông – A Lưới (Tỉnh lộ 74).

Một số phương tiện thi công để lại lâu ngày trên dọc tuyến Tỉnh lộ 74 gây lãng phí tiền của Nhà nước

Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án Tỉnh lộ 74, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thiếu theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án, để chủ đầu tư và Ban Quản lý (BQL) dự án từ năm 2010 – 2015 thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng không sử dụng được, gây lãng phí lớn và thất thoát ngân sách Nhà nước.

Vi phạm nêu trên ảnh hưởng không tốt đến tổ chức Đảng, của quân đội và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 bằng hình thức khiển trách.

Trước đó, UBKT Trung ương cũng đã thi hành kỷ luật (cảnh cáo) đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Kết luận của UBKT Trung ương chỉ rõ: Trong thời gian giữ chức vụ UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 4/2005 – 1/2012), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án Tỉnh lộ 74 dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, quân đội và cá nhân.

Nhiều cá nhân cũng bị xử lý

Là UVTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ đầu tư dự án xây dựng Tỉnh lộ 74 (từ tháng 2/2012 đến tháng 3/2015), do chủ quan, thiếu trách nhiệm, ông Trần Đình Phòng chưa kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý dự án; đã triển khai thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng dẫn đến công trình kém chất lượng.

Vi phạm của ông Trần Đình Phòng gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, ảnh hưởng không tốt đến tổ chức Đảng và quân đội. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đình Phòng bằng hình thức cảnh cáo.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao (Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng BQL Dự án Tỉnh lộ 74 từ năm 2009 đến 2012; Trưởng BQL dự án từ năm 2012 đến 2016), do chủ quan, thiếu trách nhiệm, ông Ngô Tăng Định (hiện là Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh) chưa kịp thời tham mưu cho chủ đầu tư trong công tác quản lý dự án; triển khai không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý dự án đầu tư, xây dựng dẫn đến công trình kém chất lượng. Vi phạm của ông Ngô Tăng Định đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Là Trưởng ban Tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL Dự án Tỉnh lộ 74 (từ năm 2002 – 2007), ông Phạm Lệ Thúy không phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao, có khuyết điểm, sai phạm trong việc tham mưu chủ đầu tư BQL dự án thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng trong quản lý tài chính.

Với trách nhiệm trợ lý công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL Dự án Tỉnh lộ 74 phụ trách công tác kỹ thuật (từ năm 2002 - 2009), ông Trần Đức Thành không phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao; có khuyết điểm, sai phạm trong việc tham mưu cho chủ đầu tư BQL dự án thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật quản lý thi công và nghiệm thu thanh toán.

Là Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL Dự án Tỉnh lộ 74 (từ 2002 đến 2012), ông Lê Quang Bình (nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nghề số 23 - Bộ Quốc phòng) cũng không phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao, có khuyết điểm, sai phạm trong tham mưu cho chủ đầu tư, BQL dự án thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công và nghiệm thu thanh toán.

Ông Phạm Quảng Bình Long là nhân viên kế toán Ban Tài chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên BQL dự án (từ năm 2009 đến 2012). Ông Long có khuyết điểm, sai phạm trong tham mưu cho chủ đầu tư, BQL dự án dẫn đến việc thực hiện không đúng một số quy định về công tác tài chính, về việc đối chiếu công nợ với nhà thầu, về cam kết trong hợp đồng và một số hồ sơ thanh toán.

Vi phạm của các ông: Phạm Lệ Thúy, Trần Đức Thành, Lê Quang Bình và Phạm Quảng Bình Long gây dư luận không tốt, nên UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật các ông bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ Quy định 102 – QĐ/TW, ngày 15/1/2017 của Bộ Chính trị về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên tại điểm a, khoản 1, Điều 3 thì thời hiệu kỷ luật Đảng được quy định 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách là đã quá thời hiệu xử lý. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Thúy, ông Thành, ông Bình và ông Long theo thẩm quyền.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các ông: Thúy, Thành, Bình và Long nghiêm túc kiểm điểm bản thân và tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện khắc phục những vi phạm, khuyết điểm của các chủ đầu tư, BQL Dự án xây dựng Tỉnh lộ 74, báo cáo kết quả thực hiện cho UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/3/2019.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Hồng Sơn, hiện là UVTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang được Tỉnh ủy tiếp tục xem xét trách nhiệm liên quan.

Riêng ông Nguyễn Văn Giáo, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ đầu tư Dự án Tỉnh lộ 74 (từ 2001 đến 2005) và ông Trần Duy Vĩnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy xác định có khuyết điểm, sai phạm, nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP