21/02/2022 - 13:35

Linh hoạt thích ứng, cấp điện an toàn

TTH - Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực (PC) Thừa Thiên Huế phấn đấu năm 2022 không để xảy ra tai nạn lao động, trở thành doanh nghiệp số, nâng cao đời sống cho người lao động...

Đầu tư thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Thích ứng an toàn, linh hoạt

Với chủ đề của năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, PC Thừa Thiên Huế đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn. Trong đó, xây dựng phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tương ứng với các cấp độ dịch theo nguyên tắc chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các địa phương; kịp thời tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tích cực thực hiện chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin, an toàn hệ thống dữ liệu.

Ngay từ đầu năm, công ty đặt ra nhiệm vụ cho toàn thể CBCNV- LĐ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh (SXKD), không để xảy ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông do chủ quan. Đồng thời, tuân thủ các biện pháp phòng dịch để an toàn phòng, chống dịch COVID-19; phấn đấu hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn với tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến hơn 260 tỷ đồng.

Một trong những chỉ tiêu mà PC Thừa Thiên Huế chú trọng trong năm 2022 là xây dựng phương án để chủ động ứng phó nhanh và thích hợp với các điều kiện biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và bảo đảm hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng luôn được triển khai theo kế hoạch. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị chủ động và sẵn sàng các kịch bản ứng phó linh hoạt khi có tình huống lây lan dịch bệnh tại đơn vị, địa phương hay khi có sự cố, diễn biến bất thường của khí hậu, thuỷ văn. Đồng thời, linh hoạt ứng phó với mọi biến động để đảm bảo quản lý, điều hành theo đúng chủ trương, lộ trình đề ra và phù hợp với tình hình thực tế.

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Theo lãnh đạo PC Thừa Thiên Huế, cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện và thích ứng an toàn, linh hoạt trong diễn biến dịch cũng như điều kiện thời tiết, công ty đặc biệt chú trọng đến giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hiệu quả kinh doanh. Trong đó, thực hiện chuyển đổi hình thức thông tin thông báo đến khách hàng sử dụng dịch vụ điện theo hướng ưu tiên các hình thức hiện đại, điện tử (app, zalo, email) thay cho SMS; đẩy mạnh truyền thông, thực hiện dịch vụ điện trực tuyến, dịch vụ điện điện tử đạt cấp độ 4 trên môi trường mạng một cách thực chất, hiệu quả. Mặt khác, tuyên truyền, vận động và phát triển khách hàng thanh toán tiền điện qua các kênh điện tử, trực tuyến, không dùng tiền mặt; tập trung vào các nhóm khách hàng trẻ, có thu nhập và được chi trả lương qua tài khoản ngân hàng; khuyến khích khách hàng khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ Mobile money để thanh toán tiền điện.

Để hoàn thiện hạ tầng lưới điện theo lộ trình lưới điện thông minh, sắp tới PC Thừa Thiên Huế tiếp tục hoàn thiện, phát triển cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS theo mô hình dùng chung của Tổng công ty Điện lực miền Trung theo các cấp: lưới 110kV, trung thế, hạ thế, đồng thời tích hợp CSDL GIS lưới điện với các nguồn dữ liệu của địa phương phục vụ công tác thoả thuận mặt bằng xây dựng lưới điện với địa phương.

Năm 2022, công ty tiếp tục áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng theo tình trạng vận hành thiết bị, nâng cao năng lực giám sát và bảo trì từ xa thiết bị trên lưới điện. Đồng thời, tích cực khai thác và chia sẻ các kết quả phân tính, tính toán của chương trình DMS nhằm nâng cao công tác quản lý lưới điện như: dự báo phụ tải, báo cáo tổn thất. Từ đó, triển khai dự án tự động hóa điện phân phối (DAS) nhằm nâng cao năng lực vận hành lưới điện và giảm thiểu thời gian mất điện do sự cố của khách hàng; đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm phát huy sức sáng tạo của CBCNV trong việc nâng cao hiệu quả công tác.

Bài, ảnh: THANH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP